торлогийн хаван дахь торлогийн цус харваж тромбоз бөглөрснөөс нь эмболизм болон vitreous байгууллага

1 post